Trường đại học y tế công cộng

Hệ thống quản lý hồ sơ điện tử cựu học viên – sinh viên

(Phiên bản beta)
Trường Đại học Y tế công cộng, SỐ 1A ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG ĐỨC THẮNG, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI
 04.62662299
 04 62662488
 admin@hshv.huph.edu.vn